Let's talk about Life and Money
.

Why - How - What    |   Cash Coach

De Cash Coach gaat verspilling van tijd en geld tegen door ieder individu de regie te laten nemen over zijn/haar cashflow, mindset en lifestyle en deze elementen te ontwikkelen vanuit een diepere leefbehoefte.
Elizabeth heeft een holistische aanpak welke verwijst naar het benaderen van een situatie of probleem op een allesomvattende manier, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante aspecten en onderlinge verbanden. Het houdt in dat niet alleen naar specifieke symptomen of onderdelen wordt gekeken, maar naar het geheel en de samenhang van alle elementen. In het geval van financiële gezondheid wordt er niet alleen gefocust op het optimaliseren van de netto cashflow, maar ook op andere aspecten die van invloed zijn, zoals gedrag, overtuigingen, emotionele gezondheid, levensdoelen en levensstijl. Het omvat het begrijpen en aanpakken van zowel de externe als interne factoren die van invloed zijn op iemands financiële situatie. Door deze benadering kan er een diepgaander begrip worden verkregen van de financiële uitdagingen en mogelijkheden van een persoon, waardoor er effectievere oplossingen en duurzame veranderingen kunnen worden gerealiseerd. Het stelt mensen in staat om op een bredere schaal te groeien en hun financiële doelen te integreren met andere aspecten van hun leven.
Wat mag je van de Cash Coach verwachten:


 • Bereikbaarheid: Heb je dringende vragen of behoefte aan (tussentijds) overleg/afstemming, dan kan dit ook zonder afspraak. Bel Elizabeth of geef haar een (spraak)bericht via WhatsApp. De Cash Coach heeft haar telefoon niet 24/7 bij de hand, maar zij probeert jou dezelfde dag nog terug te berichten of te bellen wanneer zij ziet dat er bericht is.
 • Flexibiliteit: Het kan gebeuren dat een afspraak toch niet goed uitkomt. Een afspraak met de Cash Coach kan dan verschoven worden. Meld dit minimaal 48u voor de geplande afspraak. Bij eenmalige uitzondering kan dit ook binnen 48u.
 • Voortgang: Ontwikkeling kan niet vooraf in beton gegoten worden. Daarom monitort de Cash Coach de persoonlijke- en financiële voortgang. Wanneer de Cash Coach tempo e/o de inhoud mbt jouw proces wil wijzigen, dan maakt zij dit tijdig bespreekbaar. De Cash Coach biedt ten alle tijden structuur en overzicht, welke zij aanbrengt tijdens de gehele samenwerking. Zo ontvang je tussentijds zorgvuldig opgemaakte e-mails mbt hetgeen in hoofdlijnen besproken is, welke voorbereidingen je te treffen hebt en wat het vervolg is mbt jouw proces.

Conditionele afspraken gehele samenwerking:
- Inhoudelijke contact/train momenten zijn altijd face 2 face en op afgesproken locatie;
- Werkwijze/documenten worden gevolgd/gebruikt zoals aangeleverd door de Cash Coach. Wat de Cash Coach van jou verwacht


 • Afspraak is afspraak: Ten alle tijden ben jij aan zet om je voorbereidingen te treffen en de uitwerking te realiseren zoals deze in de samenwerking vastgesteld word. Er komt je voldoende handvatten en inhoud tegemoet om dit te kunnen doen. Weet je het even niet meer, zijn prioriteiten veranderd of kom je tijd tekort? Communiceer dan over je status en geef aan wat op dat moment je specifieke behoefte is. Worden afspraken niet tijdig nagekomen e/o voorbereidingen niet binnen 48u van te voren gedeeld? Dan is de Cash Coach zonder bijschrift genoodzaakt de afspraak te cancelen.
 • Communicatie: De Cash Coach kan jou het beste van dienst zijn wanneer er openheid van zaken is. De Cash Coach zal je voldoende uitdagen dit te volbrengen, maar voelt zich niet geroepen (herhaaldelijk) achter informatie en persoonlijke zaken aan te gaan.
 • Inzet: Het kan zijn dat jij tijdens de samenwerking ervaart dat het tempo gevoelsmatig niet juist is of dat je uitgedaagd wordt mbt de inhoud. Het tussentijds ontregelt raken of frustratie ervaren over uitkomsten, dat is niet gek. Sterker nog, zonder al deze ongemakkelijkheden, ben je niet in de juiste hoek aan het ontwikkelen. Maar, ontwikkeling mag niet ten kosten gaan van jouw basis. Wankel je teveel of krijg je slecht grip op zaken? Trek dan zelf ook aan de bel. 


Lees de ervaringen van personen die je voorgingen:

 • Sabrina, 2022: " Ik vind mijn geldzaken niet zo interessant of soms lastig, maar door de Money Quickscan ervaar ik dat het heel leuk kan zijn met geld bezig te zijn. Ik heb nu een systeem waardoor ik grip op mijn lasten kan houden en spaargeld kan plannen." 
 • Annemarie, 2022: " Een wintersport vakantie zat er niet in, dacht ik! Maar, wij gaan in 2022 op wintersport!!"
 • Max, 2023: " De oude studieschuld drukte op onze hypotheekaanvraag. Nu hebben we een concreet plan hoe we deze lening kunnen gaan afbetalen, zonder al teveel op te geven in onze leefstijl. Dat lucht op.. " 
 • Christian, 2022: ' Ik had al 1.5 jaar het gevoel dat ik 'iets' anders wilde in de basis van mijn leven en bezigheden. Ik heb veel gelezen over leefstijl en persoonlijke ontwikkeling om in beweging te komen. Ook heb ik rond mij heen gesproken met mensen over hoe ik in een logische volgorde dat 'iets' kon gaan vormgeven. Ik heb van alles een beetje geprobeerd. Maar alle dingen die bij andere werkte, leek  mij niet te passen. In het Cash Traject ben ik eerst begonnen met inzicht krijgen en geven. Open kaart spelen over mijn financiën, leefwijze en mezelf blootgeven, vond ik een drempel. Maar ongedwongen en zonder aanwezig oordeel heb ik gesprekken met Elizabeth gevoerd. Ze stelde me al snel op me gemak, waardoor we 'grote, nog gepaste sprongen' konden maken.
  Het Cash traject heeft gebracht dat ik mijn 'iets' gevonden hebt. Namelijk, ik heb ervoor gekozen te wisselen van baan, zonder het risico te lopen dat ik hiermee mijn stabiele basis voor thuis verloor. Ook heb ik nog een extra inkomstenbron weten aan te boren, die me achteraf gemakkelijk was te bereiken dan ik ooit had gedacht! Ik heb het gevoel dat dit traject mij de handvatten heeft gegeven om vanaf nu groter te mogen gaan dromen. '
 • Lieke, 2022,: 'De drukte heeft me verlamd gehouden. Voor ik wist was er weer een periode voorbij. Als ik me dit realiseerde baalde ik van mijzelf; waarom lukt het niet te veranderen? Voornamelijk op financieel gebied lukte het me niet om bijv. te sparen. Ik had altijd tijd en geld tekort, ook wanneer ik dacht dat ik een 'plan' had. Ik was enorm gevoelig voor de verleiding van het 'kopen'. Ook mijn omgeving waar uitjes en spullen kopen hoog in de top van verlangen staat,, maakte dat ik dit ook bleef doen. Door in het cash traject zorgvuldig aan te kijken wie ik ben, wat ik wil en mijn verlangens zijn, kon ik veel meer richting geven en gaan staan voor het realiseren van mijn doelen. Ik heb wel moeten leren om gaan met mijn omgeving. Want het 'anders' doen dan anderen, maakte dat ik sceptisch werd benaderd. Hier was gelukkig alle tijd voor in het traject en ik kon Elizabeth tussen de sessies door bevragen of even bij haar ventileren. Toen eenmaal mijn gedragingen meer van mijzelf werden en ik vertrouwen kreeg in mijn harde werken omtrent mijn doelen, ontstond er meer nieuwsgierigheid vanuit andere. Elizabeth wist mij goed voor te bereiden op fasen die ik doorliep in dit traject. Want bij persoonlijke ontwikkeling, zo heb ik wel gemerkt. hoort ook af en toe een ongeregeld gevoel, onzekerheid, verlangen naar het oude en moed hebben om door te gaan. Alleen had ik al deze fase niet kunnen doorlopen. Nu mag ik een inspiratie zijn voor mijzelf en vertel ik anderen graag over hoe ik dit heb bereikt. '
 • Henneke 2023: (wordt vervolgd)
 • Ton 2023: (wordt vervolgd)
 • Ilona 2023: (wordt vervolgd)
 • Marion 2023: (wordt vervolgd)
 • Richard, 2022: " Wij waren van mening dat we al best goed op weg waren, nu blijkt dat we nòg meer geld kunnen besparen!"
 • Lotte, 2022: " Ik wist niet dat ik zóveel vaste lasten had. Nu weet ik hoe ik iedere maand €300 kan besparen door alleen al anders inkopen te doen mbt kleding en eten! "
 • Andrea, 2022: " Ik heb altijd al een dag meer bij de kinderen willen zijn of die ochtend als ze op school zijn willen sporten. Door mijn spaargeld te investeren en daarmee mijn inkomen te vergroten uit activa kan, ik nu een dag minder werken!'
 • Peter & Fleur, 2023: "Elizabeth is meer dan een geldcoach. Ze maakt je van meet af aan bewust van je leefstijl en patronen. Mocht je net als ik met mijn partner komen, dan merkt ze de balans in de relatie zo op. In de eerste sessie al legde ze de vinger in onze wisselwerking op de zere plek. Wij hebben er dan ook niet alleen financieel, maar relationeel veel aan gehad. Er is een balans in ons geldsysteem en er is een gemeenschappelijke taal van waaruit we nu over geld en alle bijbehorende facetten kunnen praten. Het traject was inhoudelijk intenser en dieper dan verwacht. Het gaat niet alleen ‘om de basis', maar er wordt veel kennis, kunde en vaardigheden overgebracht waar we blijvend verder mee kunnen gaan."
 • Merel & Niek, 2023; ' Eerlijk, we waren beiden niet overtuigd om samen een traject aan te gaan. Namelijk ik -Niek deed alle administratie en financiële zaken thuis. Merel wilde daar niet mee bezig zijn. Ondanks dat ik haar af en toe een update gaf, wist ze niet hoe we ervoor stonden. Ik ben eerst zelf met Elizabeth in gesprek gegaan om meer informatie te ontvangen over de inhoud van het traject, maar polste ook of ze de ervaring met 2 'verschillende' personen tegelijk om de tafel te zitten. Daarna heb ik Merel betrokken bij mijn behoefte en idee om de Cash Coach in te zetten. Enigszins nog afwachtend op een 'overtuigend' traject, zijn we in maart 2022 gestart. Wat erg fijn was in het traject, was dat Elizabeth ons beide coachte op individuele doelen, mindset en leefgewoonte. De verbinding die Merel en ik behielden waren onze financiële verbeteringen en doelstellingen. Elizabeth kon een goede wig maken en volgorde aanbrengen in de stappen die we te nemen hadden om vooruit te komen. Doordat we nog alleen, ook samen allerlei opdrachten tot uitvoering moesten brengen en we leerde hoe we los van elkaar, maar ook gezamenlijk konden ontwikkelingen/elkaar konden versterken, kregen we ruimte voor wensen waar we eerder nooit over spraken. We hebben door het visualiseren van onze wensen en behoefte een financieel plan op kunnen stellen. Een plan met een doel en tijdspad. We zijn nog nooit zo gemotiveerd geweest (en ja, zelfs merel loopt soms voorop!) naar de toekomst te kijken. Ik ben nog altijd blij dat we samen het traject doorlopen hebben. We staan nu samen veel 'sterker'!
  Het belangrijkste en mooiste wat we hebben behaald is voldoende buffer hebben om 1 jaar lang 'uit te kunnen vallen'. Of te wel, geen inkomsten hebben en zonder in de penarie te komen mbt de leefstijl die we nu hebben. We hebben ook gespaard voor een 6 weekse rondreis door Europa en hebben geleerd hoe we die tijd inkomen uit ons eigen woonhuis te halen. Zo waren onze woonlasten gedekt in de tijd dat we weg waren en hadden we goede documenten en voorzieningen om een nog onervaren, maar goede verhuurder te zijn. Op naar meer van deze momenten! '